తన శుభలేఖను తానే రాసుకున్న డైరెక్టర్ క్రిష్

Script of the Wedding card was written by director krish for his wedding! 

Leave a Reply